Pro školy a školky

Co děláme:

Naše pohádky chtějí děti pobavit a ukázat jim, že i pohádkoví hrdinové se potýkají s problémy, ale láska a víra ve vlastní cestu jim tyto problémy pomůže řešit. Některé pohádky hrajeme ve dvou jazykových verzích, kromě českého jazyka nabízíme také pohádku anglickou.

Anglické pohádky jsou anglické varianty českých pohádek se zjednodušeným textem, který je možno přizpůsobit jazykové úrovni dětí 1. až 4. třídy. Součástí pohádky v angličtině je jazykový workshop.

Pohádkový text je v české verzi určen především dětem od tří do deseti let, jeho dramaterapeutický podtext se obrací ke všem divákům, kterým nejsou lhostejné vztahy mezi lidmi.

Naši hrdinové se dají uložit do jediného kufru, proto za diváky můžeme přijet a hrát kdekoli v prostředí příjemném pro děti. Na pohádku může podle potřeb pořadatelů navazovat workshop.

Kolik to bude školku/školu stát:

Vstupné najdete v našem ceníku.

Dramaterapeutický a výtvarný workshop – cena dle dohody, v závislosti na délce a nákladech na materiál.

O představení:

České pohádky trvají přibližně 45 minut. Celý děj pohádky je koncipován jako interaktivní, proto je možno přizpůsobit délku představení potřebám publika – např. po domluvě s mateřskou školkou představení pro mladší děti zahrát v kratší verzi.

S pohádkou přijedeme za vámi a – projevíte-li zájem – nachystáme pro vás na základě předchozí domluvy další aktivity podle vašeho přání.

V čem se lišíme od ostatních loutkových divadel:

V našem představení propojujeme zábavné divadelní aktivity s terapeutickým podtextem, naším cílem je předávat poselství vzájemné lásky a úcty mezi lidmi. Děti se nejen pasivně baví, jsou zapojovány do hraní a stávají se našimi partnery. Proč jsme sáhly k terapeutickému podtextu? Děti rostou, setkávají se s mnoha vztahovými problémy ve škole i v rodině a často jim chybí vodítko k řešení. Naše postavičky jim zábavnou a jejich věku přiměřenou formou chtějí takovéto vodítko alespoň pro některé komplikované životní situace ukázat. Své hry píšeme samy a promítáme do nich své zkušenosti z praxe. Ivana Findurová pracuje s dětmi více než dvacet let ve škole, Jarka Vykoupilová mnoho let vede dramatické kroužky a absolvovala terapeutický výcvik u PhDr. Jiřiny Prekopové.

Jako nadstavbu k loutkovému představení můžeme po domluvě navíc dětem nabídnout navazující aktivity, jako např. dramaterapeutický seminář přímo na míru, v němž budeme respektovat vaše individuální potřeby, jazykový seminář zaměřený na procvičení angličtiny zábavnou formou, nebo výtvarný seminář rozvíjející dětskou fantazii.

Jak probíhá domluva spolupráce:

Velmi jednoduše. V případě zájmu nás kontaktujete emailem nebo telefonicky. Sdělíte nám svoji představu termínu a aktivit, o které máte zájem. Podle toho vám zpracujeme konkrétní nabídku a zašleme vám ji emailem. Pak už stačí pouze potvrdit, že vám obsah nabídky a termín vyhovují.

Jsme flexibilní, takže je možné se domluvit na dopoledním, odpoledním i večerním představení nebo workshopu podle vašich potřeb. Představení je třeba domlouvat alespoň s týdenním předstihem, chcete-li mít jistotu, radíme domlouvat s předstihem delším.

Kontaktujte nás!

Aktuality

archiv

Reference

Tygříkovo štěstí - Pohádka je moc hezká, děti zaujala. Moc často se nevidí, aby celou dobu seděly a ani nedutaly.

Lenka Ratajská, MŠ tety Lenky Brno, 27.9.2017

 

Princess and the Clew - všichni žáci byli zapojení a aktivní, všichni se celou dobu bavili, bylo na nich vidět, že si divadlo užívají. Kulisy a rekvizity nápadité, přestože jednoduché. Bylo to vtipné a velmi se mi to celé líbilo.
Mgr. Blanka Dračková, Gymnázium Tišnov, 18.6.2015

 

Anglické divadlo se mi moc líbilo, děti si je užily, bylo akční a mohl se zapojit každý. Angličtina srozumitelná, kulisy vtipné, aktivity přiměřené primánům.
Mgr. Marcela Vašíčkové, Gymnázium Tišnov, 18.6.2015

 

Chtěla bych Vám poděkovat za dnešní vystoupení v Ernově sále.Děti i pani učitelky byly nadšené. Měla jsem samé pozitivní ohlasy. Těším se na další spolupráci.
Eliška Břoušková, MC Kuřátka, 2.6.2015

 

Mrzí mě, že jsem tam nemohla být a podívat se taky, ale kluci byli nadšení, Štěpánkovi úplně zářily oči a když jsem mluvila s paní učitelkou, moc si to chválila. Lidi i příběh a líbila se jí i písnička o klubíčku...

maminka Petra, Strážek, 10.3.2015

 

Oceňuji adekvátní přístup k dětem, schopnost vnímat dětskou duši, něžný přístup k tématu a krásné výtvarné řešení.

Eva Petrželová, CIRCULUS, 2.11.2014

 

Oblíbené odkazy